Bạn không được sử dụng chức năng sao chép nội dung. LH 0977738773 để được hỗ trợ

Chơn Thành đặt mục tiêu đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2020, trở thành thị xã trong giai đoạn 2020 - 2025.

Huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước)

Chơn Thành là một huyện nằm ở phía tây nam tỉnh Bình Phước, thuộc vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam. Nguồn gốc tên gọi Truyện kể rằng: Nguyễn Huệ xuôi nam tiến đánh Gia Định…

2 Thích 6 Bình luận
Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đến năm 2025 với quy mô diện tích tự nhiên 28.364ha.

Điều chỉnh Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư theo hướng đáp ứng nhà đầu tư

Tỉnh Bình Phước đã điều chỉnh khu phi thuế quan và công nghiệp tập trung thuộc Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (huyện Lộc Ninh) trên 1.600ha từ phía Đông quốc lộ…

1 Thích Bình luận
Xã Nha Bích, Chơn Thành, Bình Phước

Quy hoạch khu dân cư Nha Bích (Chơn Thành) quy mô 1.336.480m2

Đó là thông tin được nêu trong Quyết định số 1184/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây…

2 Thích Bình luận
Xã Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước

Quy hoạch khu dân cư Minh Thành khoảng 203.652m²

Theo Quyết định số 1640/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thì khu dân cư Minh…

5 Thích Bình luận
Xã Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước

Quy hoạch khu dân cư Ấp 2, Minh Thành (Chơn Thành) quy mô 1.660.525 m2

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Ấp 2, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau: 1. Phạm vi ranh giới,…

2 Thích Bình luận