Bạn không được sử dụng chức năng sao chép nội dung. LH 0977738773 để được hỗ trợ

Bình Dương ban hành quy định mới về tách thửa đất áp dụng từ 15/12/2019

Bình Dương ban hành quy định mới về tách thửa đất áp dụng từ 15/12/2019

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương vừa ký ban hành Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND để sửa đổi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với…

4 Thích Bình luận
Bao nhiêu tuổi thì được đứng tên trên sổ đỏ?

Bao nhiêu tuổi thì được đứng tên trên sổ đỏ?

Hiện nay, Luật Đất đai năm 2013 không quy định độ tuổi để được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền…

5 Thích Bình luận