Bạn không được sử dụng chức năng sao chép nội dung. LH 0977738773 để được hỗ trợ

Bao nhiêu tuổi thì được đứng tên trên sổ đỏ?

Bao nhiêu tuổi thì được đứng tên trên sổ đỏ?

Hiện nay, Luật Đất đai năm 2013 không quy định độ tuổi để được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền…

5 Thích Bình luận